Αντιστεκόμαστε στην Εξάπλωση του COVID-19 (Κορωναϊού)…