Για 0 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg0ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση120ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού150ml
Για 3 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg22,50ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση97,50ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού150ml
Για 6 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg45ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση75ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού150ml
Για 9 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg67,50ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση52,50ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού150ml
Για 12 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg90ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση30ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού150ml
Για 15 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg112,50ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση7,50ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού150ml