Για 0 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg0ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση170ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού200ml
Για 1 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg10ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση160ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού200ml
Για 2 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg20ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση150ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού200ml
Για 3 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg30ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση140ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού200ml
Για 4 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg40ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση130ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού200ml
Για 5 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg50ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση120ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού200ml
Για 6 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg60ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση110ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού200ml
Για 7 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg70ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση100ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού200ml
Για 8 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg80ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση90ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού200ml
Για 9 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg90ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση80ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού200ml
Για 10 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg100ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση70ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού200ml
Για 11 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg110ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση60ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού200ml
Για 12 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg120ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση50ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού200ml
Για 13 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg130ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση40ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού200ml
Για 14 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg140ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση30ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού200ml
Για 15 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg150ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση20ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού200ml
Για 16 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg160ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση10ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού200ml
Για 17 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg170ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση0ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού200ml