Για 0 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 0ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 170ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 200ml
Για 1 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 10ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 160ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 200ml
Για 2 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 20ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 150ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 200ml
Για 3 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 30ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 140ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 200ml
Για 4 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 40ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 130ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 200ml
Για 5 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 50ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 120ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 200ml
Για 6 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 60ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 110ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 200ml
Για 7 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 70ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 100ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 200ml
Για 8 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 80ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 90ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 200ml
Για 9 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 90ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 80ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 200ml
Για 10 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 100ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 70ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 200ml
Για 11 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 110ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 60ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 200ml
Για 12 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 120ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 50ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 200ml
Για 13 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 130ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 40ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 200ml
Για 14 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 140ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 30ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 200ml
Για 15 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 150ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 20ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 200ml
Για 16 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 160ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 10ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 200ml
Για 17 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 170ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 0ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 200ml