Για 0 MG/ML Συγκέντρωση Νικοτίνης στο Ατμιστικό μας υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 0ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 48ml
 Flavor Shot 12ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 60ml
Για 3 MG/ML Συγκέντρωση Νικοτίνης στο Ατμιστικό μας υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 9ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 39ml
 Flavor Shot 12ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 60ml
Για 6 MG/ML Συγκέντρωση Νικοτίνης στο Ατμιστικό μας υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 18ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 30ml
 Flavor Shot 12ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 60ml
Για 9 MG/ML Συγκέντρωση Νικοτίνης στο Ατμιστικό μας υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 27ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 21ml
 Flavor Shot 12ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 60ml
Για 12 MG/ML Συγκέντρωση Νικοτίνης στο Ατμιστικό μας υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 36ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 12ml
 Flavor Shot 12ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 60ml
Για 15 MG/ML Συγκέντρωση Νικοτίνης στο Ατμιστικό μας υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 45ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 3ml
 Flavor Shot 12ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 60ml