Για 0 MG/ML Συγκέντρωση Νικοτίνης στο Ατμιστικό μας υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg0ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση48ml
 Flavor Shot12ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού60ml
Για 3 MG/ML Συγκέντρωση Νικοτίνης στο Ατμιστικό μας υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg9ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση39ml
 Flavor Shot12ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού60ml
Για 6 MG/ML Συγκέντρωση Νικοτίνης στο Ατμιστικό μας υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg18ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση30ml
 Flavor Shot12ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού60ml
Για 9 MG/ML Συγκέντρωση Νικοτίνης στο Ατμιστικό μας υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg27ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση21ml
 Flavor Shot12ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού60ml
Για 12 MG/ML Συγκέντρωση Νικοτίνης στο Ατμιστικό μας υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg36ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση12ml
 Flavor Shot12ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού60ml
Για 15 MG/ML Συγκέντρωση Νικοτίνης στο Ατμιστικό μας υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg45ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση3ml
 Flavor Shot12ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού60ml