Για 0 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 0ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 570ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 1 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 30ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 540ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 2 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 60ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 510ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 3 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 90ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 480ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 4 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 120ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 450ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 5 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 150ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 420ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 6 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 180ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 390ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 7 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 210ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 360ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 8 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 240ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 330ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 9 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 270ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 300ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 10 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 300ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 270ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 11 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 330ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 240ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 12 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 360ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 210ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 13 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 390ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 180ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 14 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 420ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 150ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 15 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 450ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 120ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 16 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 480ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 90ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 17 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 510ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 60ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 18 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 540ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 30ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml
Για 19 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 570ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 0ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 600ml