Για 0 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg0ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση570ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 1 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg30ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση540ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 2 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg60ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση510ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 3 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg90ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση480ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 4 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg120ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση450ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 5 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg150ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση420ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 6 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg180ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση390ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 7 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg210ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση360ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 8 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg240ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση330ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 9 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg270ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση300ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 10 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg300ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση270ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 11 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg330ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση240ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 12 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg360ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση210ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 13 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg390ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση180ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 14 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg420ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση150ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 15 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg450ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση120ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 16 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg480ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση90ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 17 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg510ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση60ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 18 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg540ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση30ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml
Για 19 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg570ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση0ml
 Flavor Concentrate30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού600ml