Εάν είστε καπνιστής, θα ξέρετε ότι το κάπνισμα είναι ακριβό! Φανταστείτε πόσα χρήματα θα μπορούσατε να εξοικονομήσετε αν σταματήσατε. Δεν μιλάμε για μικρά ποσά εδώ – κάποιος που καπνίζει ένα πακέτο την ημέρα ξοδεύει περίπου 32,20€ την εβδομάδα σε τσιγάρα, που είναι πάνω από 1.679€ κάθε χρόνο. Ενδεικτικά:

ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣΚΟΣΤΟΣ 5ΕΤΙΑΣΚΟΣΤΟΣ 10ΕΤΙΑΣΚΟΣΤΟΣ 15ΕΤΙΑΣΚΟΣΤΟΣ 20ΕΤΙΑΣ
102,30€16,10€69€839,50€4.197,50€8.395€12.592,50€16.790€
204,60€32,20€138€1.679€8.395€16.790€25.185€33.580€
409,20€64,40€276€3.358€16.790€33.580€50.370€67.160€
6013,80€96,60€414€5.037€25.185€50.370€75.555€100.740€
ΚΟΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ 4.60€