Για 0 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg0ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση80ml
 Flavor Concentrate20ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού100ml
Για 1 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg5ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση75ml
 Flavor Concentrate20ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού100ml
Για 2 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg10ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση70ml
 Flavor Concentrate20ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού100ml
Για 3 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg15ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση65ml
 Flavor Concentrate20ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού100ml
Για 4 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg20ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση60ml
 Flavor Concentrate20ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού100ml
Για 5 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg25ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση55ml
 Flavor Concentrate20ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού100ml
Για 6 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg30ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση50ml
 Flavor Concentrate20ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού100ml
Για 7 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg35ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση45ml
 Flavor Concentrate20ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού100ml
Για 8 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg40ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση40ml
 Flavor Concentrate20ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού100ml
Για 9 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg45ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση35ml
 Flavor Concentrate20ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού100ml
Για 10 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg50ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση30ml
 Flavor Concentrate20ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού100ml
Για 11 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg55ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση25ml
 Flavor Concentrate20ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού100ml
Για 12 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg60ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση20ml
 Flavor Concentrate20ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού100ml
Για 13 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg65ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση15ml
 Flavor Concentrate20ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού100ml
Για 14 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg70ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση10ml
 Flavor Concentrate20ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού100ml
Για 15 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg75ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση5ml
 Flavor Concentrate20ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού100ml
Για 16 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg80ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση0ml
 Flavor Concentrate20ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού100ml