Εάν δοκιμάζετε μια συνταγή και θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε όλες τις γεύσεις αναλογικά χρησιμοποιήστε αυτό το υπολογιστικό φύλο:

Υπολογισμοί DIY Υγρών by Vape Travellers Shop.
Εισαγάγετε τα ποσοστά κάθε γεύσης και υπολογίζεται το συνολικό ποσοστό. Στη συνέχεια εισάγετε το επιθυμητό συνολικό ποσοστό και υπολογίζει όλα τα νέα ποσοστά που θα εισαγάγετε για τις μεμονωμένες γεύσεις στη συνταγή σας.