Για 0 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 0ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 120ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 150ml
Για 3 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 22,50ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 97,50ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 150ml
Για 6 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 45ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 75ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 150ml
Για 9 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 67,50ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 52,50ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 150ml
Για 12 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 90ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 30ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 150ml
Για 15 MG/ML Ατμιστικό υγρό
  Νικοτινούχα Βάση 20 mg 112,50ml
 Μη Νικοτινούχα Βάση 7,50ml
 Flavor Concentrate 30ml
 Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού 150ml